06:06, 29/06/2021

Hôm nay (29-6): Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

Hôm nay (29-6), tại TP. Nha Trang diễn ra kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hôm nay (29-6), tại TP. Nha Trang diễn ra kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Các vị lãnh đạo dự Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Các vị lãnh đạo dự Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026


Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau: Thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, thông qua báo cáo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Quang cảnh phiên khai mạc
Quang cảnh phiên khai mạc

 

HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, cụ thể: Bầu các chức danh của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban của HĐND tỉnh; bầu các chức danh của UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


HĐND tỉnh còn xem xét, thông qua các nghị quyết về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; số lượng ủy viên các ban của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. 

 
HẢI LĂNG