04:06, 29/06/2021

Danh sách Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 29-6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu các ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Ngày 29-6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu các ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Thiện Tâm