Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 12/06/2021, 13:50 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Sáng 12- 6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương… Hội nghị còn có sự tham dự của 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016 - 2021.

 

<p style= "text-align: justify; ">Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị</p>

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Từ điểm cầu ở Trung ương, hội nghị được kết nối đến 67 điểm cầu do các Tỉnh ủy, Thành ủy và các đảng bộ trực thuộc Trung ương và hành trăm đảng bộ cấp huyện trên cả nước. Tại điểm cầu ở Hội Trường Tỉnh ủy Khánh Hòa, hội nghị có sự tham dự của các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh… Ngoài điểm cầu ở Hội trường Tỉnh ủy,  tỉnh Khánh Hòa còn có 10 điểm cầu do các đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức.

 

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, Đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội….

 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó nổi lên là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt; việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao, còn hình thức. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, dẫn tới vi phạm các quy định của Đảng đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự; việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xác định khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương có nơi còn lúng túng; công tác tuyên truyền chưa chú trọng triển khai sâu rộng ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động…

 

<p style=

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu tham gia hội nghị ở điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.

 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, những di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá. Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị phải làm cho cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện; trở thành nhu cầu lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên hoàn thiện bản thân mình.

 

XUÂN THÀNH

.

các thông tin tiện ích