Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Thứ Tư, 02/06/2021, 21:37 [GMT+7]

Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác lập quy hoạch tỉnh. Theo quyết định, Thường trực BCĐ gồm 6 vị, trong đó ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ; ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ.


BCĐ công tác lập quy hoạch tỉnh thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác lập 3 quy hoạch, gồm: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong. Thường trực BCĐ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi quá trình triển khai thực hiện công tác lập 3 quy hoạch trên; trực tiếp chỉ đạo, điều hành 3 tổ công tác lập 3 quy hoạch; định kỳ 2 tuần họp với các tổ công tác 1 lần.


Quyết định giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh thành lập 3 tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho BCĐ trong quá trình triển khai lập quy hoạch.


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích