Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng

Thứ Tư, 07/04/2021, 22:15 [GMT+7]

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng

Sáng 7-4, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cùng các Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng nhằm đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tham dự.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.


Quý I, cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.744 tổ chức đảng và 6.323 đảng viên, trong đó 1.419 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận 32 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm, có 1 tổ chức đảng đến mức phải thi hành kỷ luật; kết luận 51 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 8 trường hợp. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 686 đảng viên (có 182 cấp ủy viên).


Tại Khánh Hòa, quý I, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 23 đảng viên, giám sát 3 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên (khiển trách 7, cảnh cáo 3). UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 14 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 3 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2 tổ chức đảng; giám sát 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 đảng viên (khiển trách 2, cảnh cáo 1, khai trừ 1)…


Kết luận hội nghị, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quát triệt, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành các văn bản, quy định, hướng dẫn cụ thể, bảo đảm khoa học, đồng bộ…


Đình Lâm

 

.

các thông tin tiện ích