09:03, 14/03/2021

Trung đoàn 920: Tổ chức ban bay đơn cho học viên phi công quân sự Khóa 46

Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức ban bay đơn cho học viên Khóa 46.

Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức ban bay đơn cho học viên Khóa 46.

 

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Không quân và lãnh đạo  Trung đoàn 920 chúc mừng 3 phi công bay đơn thành công.

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Không quân và lãnh đạo Trung đoàn 920 chúc mừng 3 phi công bay đơn thành công.


Để chuẩn bị cho ban bay đơn học viên năm 2021, trung đoàn đã xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khoa học, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Kết quả, 3 học viên phi công quân sự Khóa 46 đã hoàn thành xuất sắc chuyến bay đơn đầu tiên, khoa mục bay vòng kín trên máy bay IAK-52, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.


Phát biểu rút kinh nghiệm sau ban bay, lãnh đạo Trường Sĩ quan Không quân yêu cầu tiếp tục hoàn thành tốt các ban bay đơn cho học viên theo đúng kế hoạch; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện học viên phi công quân sự, đảm bảo chất lượng học viên khi ra trường luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.


VĂN THÀNH