12:03, 15/03/2021

Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho hơn 120 đoàn viên ưu tú

Ngày 15-3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú.

Ngày 15-3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tham gia lớp bồi dưỡng, hơn 120 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị trực thuộc đoàn khối được học tập các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 19-3.

V.THÀNH