10:01, 26/01/2021

Kỳ vọng của nhân dân về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từng bước tạo được sự đồng thuận về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Kỳ vọng vào sự nghiệp đổi mới giáo dục

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từng bước tạo được sự đồng thuận về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành Giáo dục nói chung và các nhà trường, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên... nói riêng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.


Chương trình Giáo dục phổ thông mới đã bắt đầu; sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo vẫn đứng trước không ít những thách thức, khó khăn. Tôi mong rằng, Đại hội lần này sẽ đưa ra những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong các đơn vị, cơ sở giáo dục để huy động sự vào cuộc của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”. Tôi cho rằng, dù chương trình mới có chuẩn và hay đến đâu, yếu tố tiên quyết là phải xây dựng, đào tạo được đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục đủ năng lực, trình độ và trách nhiệm để gánh vác, thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cần có những đổi mới về chính sách, cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư để bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, tạo điều kiện cho các nhà trường dạy và học tốt hơn, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả hơn, từng bước rút dần khoảng cách giữa các vùng miền. Tôi cũng mong rằng, sẽ có những giải pháp quyết liệt, hữu hiệu để khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong ngành như: dạy thêm, học thêm tràn lan, bạo lực học đường, bệnh thành tích, lạm thu ở các cơ sở giáo dục...


K.D (Ghi)

 
Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang: Phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ

 

Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở kỳ vọng đại hội sẽ thành công tốt đẹp; hoạch định đường lối phát triển cho đất nước trong nhiều năm tới; lựa chọn, bầu ra những cán bộ lãnh đạo có đức, có tài, đưa đất nước ngày càng phát triển; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, chăm lo đời sống cho nhân dân…


K.H (Ghi)


 


 
Bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước ta. Tôi mong rằng Đại hội sẽ sáng suốt chọn những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới để lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.


Bản thân tôi cũng bày tỏ mong muốn, Đại hội sẽ tiếp tục đề ra được những chủ trương, chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ, đặc biệt là các chính sách về quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ và mạnh dạn phân công, giao nhiệm vụ các chức danh chủ chốt để phát huy năng lực, trình độ, sở trường của đội ngũ cán bộ nữ; có biện pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia hệ thống chính trị. Đồng thời, có những giải pháp quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em nhằm hướng tới bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên mọi lĩnh lực của đời sống. Đồng thời, Đảng và Nhà nước cần kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật về các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em.


THANH TRÚC (ghi)

 
Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng giới ngành hàng vải tại chợ Xóm Mới (TP. Nha Trang): Quan tâm nhiều hơn đến đời sống tiểu thương

 

Trong bối cảnh khó khăn vì dịch Covid-19 vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách quan tâm đến tiểu thương, doanh nghiệp như: Miễn, giảm, gia hạn thuế, phí…; các chính sách an sinh xã hội cũng được triển khai kịp thời để ổn định đời sống nhân dân. Tôi tin tưởng và bày tỏ mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chọn ra những cán bộ xứng đáng, đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước ngày càng vững mạnh, phát triển.


Nhiệm kỳ mới, tiểu thương mong muốn lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của những hộ buôn bán nhỏ lẻ. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Đảng và Nhà nước cần lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng siết chặt công tác phòng, chống dịch để hoạt động thương mại, du lịch, sản xuất kinh doanh dần được khôi phục trở lại, đời sống của tiểu thương nói riêng và nhân dân nói chung được nâng lên. 

 
H.DUNG (Ghi)