10:01, 26/01/2021

Công đoàn Khối các cơ quan tổng hợp: Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ngày 26-1, Công đoàn Khối các cơ quan tổng hợp tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Ngày 26-1, Công đoàn Khối các cơ quan tổng hợp tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021.


Theo đó, các đơn vị thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua với những nội dung: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh với 95% người lao động là công đoàn viên, có 80% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức các hình thức tuyên truyền; phổ biến vận động đoàn viên, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; vận động đoàn viên người lao động tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa…


Được biết, Khối các cơ quan tổng hợp tỉnh gồm 6 đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh (Trưởng khối).


MÃ PHƯƠNG