10:01, 03/01/2021

Ban hành kế hoạch lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 08 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 08 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23-5-2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chuẩn bị xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương; chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng và địa phương chuẩn bị mọi điều kiện, phương tiện, kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử. Đồng thời, phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện các nội dung liên quan trong công tác bầu cử; báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo thường trực HĐND các cấp chủ trì và phối hợp với UBND cùng cấp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND của cấp mình; thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra công tác bầu cử theo quy định. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương, thời gian hoàn thành trong tháng 1-2021…


Thu Hiền