07:12, 29/12/2020

Ban Dân tộc tỉnh: Tổng kết công tác dân tộc năm 2020

Chiều 29-12, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Chiều 29-12, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Năm 2020, tỉnh bố trí gần 24 tỷ đồng để thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi; xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc sống của đồng bào. 16 xã và 19 thôn đặc biệt khó khăn được đầu tư hơn 50 tỷ đồng theo Chương trình 135. Riêng 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh được Trung ương phân bổ hơn 62 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng. Các chính sách về văn hóa, y tế, giáo dục... cũng được tỉnh chú trọng triển khai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững tại vùng ĐBDTTS và miền núi.

 
 
Đồng chí Đinh Văn Thiệu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  cho ông Đặng Văn Tuấn.

Ông Đinh Văn Thiệu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Đặng Văn Tuấn.

 

Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Quốc hội, Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách dân tộc...


Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chính sách dân tộc, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống cho ĐBDTTS; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nâng cao thu nhập cho ĐBDTTS...


Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho bà Trần Mai Thị Kim Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm và UBND xã Cam Phước Tây vì những thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.


Mã Phương