01:12, 29/12/2020

Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2021

Ngày 29-12, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2021 và Tổng kết công tác năm 2020. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Ngày 29-12, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2021 và Tổng kết công tác năm 2020. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao Giấy khen của Văn phòng Tỉnh ủy cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020
Ông Nguyễn Khắc Toàn trao Giấy khen của Văn phòng Tỉnh ủy cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020

 

Năm 2020, với yêu cầu đổi mới các mặt công tác của Văn phòng Tỉnh ủy, khối lượng công việc lớn, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy đã thay đổi phương pháp, cải tiến lề lối làm việc, quy trình xử lý hồ sơ, thủ tục, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác. Qua đó đã hoàn thành tốt các mặt công tác: tham mưu thông tin tổng hợp; hành chính – văn thư – lưu trữ; cơ yếu – công nghệ thông tin; tài chính Đảng; quản trị. Đặc biệt, trong năm 2020, Văn Phòng Tỉnh ủy đã trực tiếp, phối hợp tham mưu, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII… Năm 2021, Văn Phòng Tỉnh ủy xác định là năm thi đua trong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đổi mới sáng tạo về tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, tác phong công tác; trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ… nhằm hoàn thành tốt các mặt công tác của đơn vị.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị năm 2021, Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc; nâng tầm trong công tác tham mưu tổng hợp và tham mưu chuyên sâu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mặt công tác, đi đầu trong chuyển đổi số. Ông cũng đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của văn phòng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, gắn với công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua…

 

Ông Tạ Hồng Quang - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2020
Ông Tạ Hồng Quang - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2020
 
 
Dịp này, Đảng ủy, cơ quan, công đoàn Văn Phòng Tỉnh ủy đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.  
 

HẢI LĂNG