10:10, 09/10/2020

Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 9-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000 - 2020. Đến dự hội nghị có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Ngày 9-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000 - 2020. Đến dự hội nghị có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Giai đoạn 2000 - 2020, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển mạnh, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 265.435 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; có 916 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; có 1.398 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa… Công tác phát huy các giá trị di sản văn hóa cũng được quan tâm và phát triển; các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm, tư tưởng đạo đức, lối sống được phát huy, góp phần giáo dục thế hệ trẻ xây dựng nhân cách toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

 

Ông Chí Hà Quốc Trị trao bằng khen cho các các nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực hiện Phong trào
Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể.

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể.

 

Ông Trần Mạnh Dũng trao bằng khen cho các tập thể
Ông Trần Mạnh Dũng trao bằng khen cho các tập thể

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân...


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 36 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000 - 2020.


Thanh Trúc