10:09, 09/09/2020

Tiểu ban vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ đại hội

Sáng 9-9, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã họp cùng Tiểu ban vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị đại hội.

Sáng 9-9, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã họp cùng Tiểu ban vật chất Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị đại hội.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận cuộc họp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận cuộc họp.


Qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiểu ban đánh giá đến nay, các công tác chuẩn bị về tuyên truyền, trang trí, chuẩn bị hội trường, lễ tân, đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội… đã cơ bản triển khai đúng kế hoạch. Những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị đã được kịp thời giải quyết. Về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày khai mạc đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban vật chất yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai công việc theo đúng kế hoạch đề ra; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật phục vụ công tác trang trí, khánh tiết, lễ tân. Các cơ quan phối hợp xây dựng kế hoạch, bố trí phương tiện đón tiếp đại biểu mời chu đáo; phối hợp triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII…


T.N