10:08, 20/08/2020

HĐND tỉnh Khánh Hòa: Giám sát chuyên đề về thu hồi đất

Ngày 20-8, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác giám sát chuyên đề thu hồi đất.

 

Ngày 20-8, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác giám sát chuyên đề thu hồi đất.

 

Ngày 20-8, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác giám sát chuyên đề thu hồi đất.

Ông Lê Xuân Thân phát biểu tại buổi giám sát.


Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay có 34 dự án chuyển tiếp do Nhà nước thu hồi đất khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, Nha Trang 28 dự án, Cam Lâm 6 dự án. Qua rà soát theo Nghị định 43 (ngày 15-5-2014) quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013, trong số 34 dự án nói trên có 20 dự án Nhà nước thu hồi đất phù hợp Luật Đất đai năm 2013, 14 dự án không phù hợp với luật nhưng vẫn thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo các văn bản khác. Ngoài ra, công tác lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; danh sách dự án chuyển tiếp; các nhiệm vụ thực hiện sau khi HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất đều thực hiện đúng quy định pháp luật… Tuy nhiên, việc thu hồi đất chậm tiến độ do việc điều tra, xây dựng giá đất bồi thường mất nhiều thời gian; giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, vướng khiếu nại; thiếu vốn đầu tư; khó xác định vốn kế hoạch đầu tư công nên phải điều chỉnh nhiều lần… Các thành viên trong đoàn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự án chuyển tiếp; trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong công tác thu hồi đất...


Kết luận buổi giám sát, ông Lê Xuân Thân ghi nhận các ý kiến và cho biết, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các sở, ngành, địa phương để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá, kiến nghị; đồng thời nghiên cứu để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về đẩy nhanh công tác thu hồi đất trong thời gian tới…


V.L