12:07, 23/07/2020

Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Khánh Sơn là huyện miền núi, trong đó có 75% dân số là người dân tộc Raglai. Vì vậy, trong công tác phát triển đảng, Huyện ủy Khánh Sơn dành nhiều sự quan tâm đến việc bồi dưỡng, kết nạp đảng người dân tộc thiểu số.

Khánh Sơn là huyện miền núi, trong đó có 75% dân số là người dân tộc Raglai. Vì vậy, trong công tác phát triển đảng, Huyện ủy Khánh Sơn dành nhiều sự quan tâm đến việc bồi dưỡng, kết nạp đảng người dân tộc thiểu số (DTTS).


Phát huy tính tiên phong, gương mẫu


Ở thôn Xà Bói (xã Sơn Hiệp), người dân ai cũng mến phục đức tính chăm chỉ, gương mẫu của anh Bo Bo Hưng. Vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên sau khi lập gia đình, anh đã cố gắng phát triển kinh tế, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động của thôn, xã. Hiện nay, gia đình anh có 4 sào sầu riêng với 70 gốc, 1 sào bưởi da xanh với 35 gốc, khoảng 2 năm tới sẽ cho thu hoạch. Ngoài ra, anh còn trồng 1 sào mía tím, thực hiện mô hình nuôi 100 con vịt trời, mỗi năm tích lũy được từ việc trồng trọt, chăn nuôi gần 50 triệu đồng. Những lúc nông nhàn, anh đi làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống. Bên cạnh chăm lo làm ăn, anh còn tham gia lực lượng dân quân xã, là Bí thư Chi đoàn thôn Xà Bói. Công việc nào anh cũng đều hoàn thành tốt và được các cấp khen thưởng. “Tôi được kết nạp Đảng vào năm 2016. Theo tôi nghĩ, khi là đảng viên thì bản thân phải tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Chính vì thế, từ ngày được kết nạp vào Đảng, tôi càng nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn”, anh Hưng tâm sự.

 

Đảng bộ xã Sơn Hiệp có 7 chi bộ trực thuộc với 114 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã kết nạp 32 đảng viên mới (vượt 6,7% so với nghị quyết đề ra), trong đó có 22 người DTTS. Ông Trần Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hiệp cho biết: “Những đảng viên mới người DTTS sau khi được kết nạp đều có ý thức phát huy vai trò xung kích, gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, tham gia công tác xã hội ở địa phương. Để ngày càng có nhiều người DTTS được kết nạp Đảng, chúng tôi chú trọng đến công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong các thành phần kinh tế và địa bàn dân cư để tạo nguồn. Nhiệm kỳ tới, chúng tôi phấn đấu kết nạp mới 30 đảng viên, trong đó có 70% số đảng viên mới là đồng bào DTTS”.


Đảng bộ xã Thành Sơn cũng là đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên người DTTS. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã kết nạp 35 đảng viên mới (vượt 40% so với nghị quyết đề ra), trong đó có 17 đảng viên người DTTS. Theo ông Cao Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Thành Sơn, qua theo dõi những đảng viên mới người DTTS, Đảng ủy xã nhận thấy đa số đều phát huy tốt tinh thần gương mẫu, đi đầu trong nhiều hoạt động ở địa phương. Đặc biệt, có những đồng chí sau khi được kết nạp đã đạt những thành tích nổi bật và trở thành tấm gương cho người dân trong phát triển kinh tế như: Cao Định (thôn Tà Giang 2), Cao Đanh (thôn A Pa 1). Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy xã tiếp tục chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp từ 20 đến 30 đảng viên mới, trong đó có hơn 50% là người DTTS.

 

Anh Bo Bo Hưng - đảng viên người dân tộc thiểu số gương mẫu  ở xã Sơn Hiệp.

Anh Bo Bo Hưng - đảng viên người dân tộc thiểu số gương mẫu ở xã Sơn Hiệp.

 

Nhiệm vụ trọng tâm


Hiện nay, Đảng bộ huyện Khánh Sơn có 43 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và 73 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 1.314 đảng viên. Trong đó, có 665 đảng viên người DTTS (chiếm 50,4%). Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 328 quần chúng ưu tú vào đảng (vượt 9,3% so với chỉ tiêu nghị quyết đầu nhiệm kỳ), trong đó có 116 đảng viên người DTTS. Kết quả trên đã thể hiện rõ quan điểm xem công tác phát triển đảng viên người DTTS là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Điều đó không chỉ được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, mà còn được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện Đề án 03 ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và các trường học giai đoạn 2017 - 2020.


Theo đó, Huyện ủy Khánh Sơn đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đến các cấp ủy cơ sở. UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể cũng đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua nhằm thu hút hội viên, đoàn viên DTTS tham gia. Từ đó tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu để kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực. Trên cơ sở đó, các chi bộ rà soát nguồn, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng. Để đảm bảo chất lượng nguồn đảng viên người DTTS, Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các chi bộ chú ý đến các đối tượng là bộ đội xuất ngũ, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ… Mỗi chi bộ có phương hướng, mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp, tiến độ thực hiện phù hợp.


Theo ông Mấu Thái Cư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn, những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên người DTTS là nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số đảng ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ này. Có nơi, công tác tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng chưa làm tốt, dẫn đến tình trạng nhiều quần chúng chưa tích cực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở một số chi bộ thôn, tổ dân phố, số lượng đảng viên kết nạp đạt thấp. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện phấn đấu phát triển đảng viên mới bình quân hàng năm từ 70 đồng chí trở lên. Trong đó, tiếp tục chú trọng phát triển đảng viên người DTTS.


Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Huyện ủy Khánh Sơn sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tạo nguồn phát triển đảng; tập trung công tác tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng. Trong các buổi sinh hoạt của chi bộ thôn, tổ dân phố, những đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng phải báo cáo cụ thể về kết quả phấn đấu, rèn luyện của quần chúng đó. Cấp ủy cơ sở phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm các vị đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt ở các chi bộ để kịp thời theo dõi, hướng dẫn, góp ý nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng người DTTS. Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể trong việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên người DTTS.


Giang Đình