09:07, 17/07/2020

Bộ Tư pháp sơ kết 6 tháng

Sáng 17-7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. Ở điểm cầu Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp tham dự.

Sáng 17-7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. Ở điểm cầu Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp tham dự.


6 tháng qua, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 54/98 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp nhận, trả lời 249 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ và 12 phản ánh, kiến nghị gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật nhìn chung được cải thiện. Việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp ứng phó với đại dịch được thực hiện kịp thời, chất lượng. Bộ cũng giải quyết được lượng lớn yêu cầu của người dân trong đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp phiếu lý lịch tư pháp và tiếp tục đứng thứ 3 của nhóm dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính trong số các bộ, ngành được đánh giá.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa


Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành vẫn còn nhiều. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) còn dàn trải; phương thức, nội dung, việc huy động nguồn lực xã hội phục vụ PBGDPL chưa thật hiệu quả. Hoạt động của một số tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp (đặc biệt là luật sư, công chứng, đấu giá tài sản) còn diễn biến phức tạp...


Tại Khánh Hòa, 6 tháng qua, công tác góp ý, thẩm định văn bản được nâng cao về chất lượng. Công tác PBGDPL dần chú trọng về cơ sở, trực tiếp phổ biến pháp luật gần gũi với người dân. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực được tăng cường. Sở Tư pháp đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trước hẹn và đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Hoạt động bổ trợ tư pháp phát huy hiệu quả...


N.V