09:06, 28/06/2020

Rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ huyện Cam Lâm để chỉ đạo đại hội diện rộng

Ngày 27-6, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 27-6, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.


 

Đại hội thành công tốt đẹp

 

Đảng bộ huyện Cam Lâm là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được tổ chức từ ngày 15 đến 17-6, Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

 

Nhìn chung, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình bày trước đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác bầu cử cấp ủy, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh thuận lợi, đúng với sự chuẩn bị của Ban Chấp hành khóa trước, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục và đạt kết quả tốt. Số lượng Ban Chấp hành do đại hội quyết định 37 vị, danh sách dự bầu 41 vị (có số dư 10,81% so với số lượng cần bầu). Đại hội bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy, phiếu bầu cấp ủy khá tập trung, nhiều vị có số phiếu bầu đạt cao. Nhân sự trúng cử cấp ủy khóa mới đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, có tính kế thừa. Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 vị, Bí thư, 2 phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra 6 vị và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Nhân sự các chức danh lãnh đạo đều đúng với sự chuẩn bị của cấp ủy khóa trước, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. 


Về công tác tổ chức, điều hành đại hội, Đại hội Đảng bộ huyện thực hiện trang trí, trình tự đại hội theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội linh hoạt, điều chỉnh thời gian thực hiện các phần việc hợp lý. Ban Kiểm phiếu thực hiện đúng nguyên tắc, thể lệ, quy chế bầu cử; điều hành bỏ phiếu rõ ràng, chặt chẽ, ngắn gọn, đảng viên bỏ phiếu được phân theo thứ tự nên bảo đảm tính nghiêm túc trong đại hội. Việc kiểm phiếu thực hiện bằng máy tính nên rút ngắn thời gian, bảo đảm chính xác tuyệt đối. Công tác đảm bảo an ninh trước, trong và sau đại hội được phối hợp thực hiện tốt.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Định trao bằng khen cho Đảng bộ huyện Cam Lâm tại đại hội.

Ông Nguyễn Khắc Định trao bằng khen cho Đảng bộ huyện Cam Lâm tại đại hội.

 

Cần sớm hoàn chỉnh hồ sơ đại hội


Qua Đại hội điểm Đảng bộ huyện Cam Lâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra một số điểm cần lưu ý để các đảng bộ chưa tổ chức đại hội rút kinh nghiệm. Trong đó, lưu ý báo cáo chính trị tóm tắt cần ngắn gọn, cô đọng hơn; tăng số lượng tham luận trong phiên chính thức; quan tâm chất lượng ý kiến thảo luận, tham luận…


Để tổ chức thành công đại hội, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy khóa trước phải quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung chỉ thị, hướng dẫn và quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy, tiểu ban nội dung, các cơ quan tham mưu phải làm tốt công tác chuẩn bị báo cáo chính trị; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành (và ngành dọc cấp trên) để đánh giá sát tình hình địa phương, đơn vị. Quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cần mở rộng dân chủ, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu của địa phương, đơn vị. Công tác nhân sự cần được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc; thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá cán bộ trong quy hoạch, nhất là cán bộ dự kiến vào cấp ủy khóa mới; nơi có sự biến động về cán bộ thì cấp ủy cần có giải pháp cụ thể, kịp thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hướng giải quyết, tránh bị động, lúng túng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo đại hội điểm tỉnh, tổ công tác của Tỉnh ủy phải luôn quan tâm theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy; kịp thời giải quyết một số vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội.


Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu các đơn vị sắp tới tổ chức đại hội (còn 14/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chưa tổ chức đại hội) cần rà soát lại công tác chuẩn bị đại hội. Trong đó, lưu ý chuẩn bị báo cáo chính trị tóm tắt cho các đại biểu; trong chương trình điều hành đại hội cần tăng số lượng tham luận và các tham luận cần cụ thể từng nội dung, về nhiều lĩnh vực, tránh đơn điệu. Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy và tổ giúp việc phân công hỗ trợ từng đảng bộ hoàn chỉnh hồ sơ đại hội; nếu có vấn đề vướng mắc phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Ông yêu cầu các đảng bộ phải gửi sớm hồ sơ đại hội cho các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy thẩm định để phục vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt hồ sơ đại hội. Đối với Huyện ủy Cam Lâm, cần khẩn trương kiện toàn nhân sự sau đại hội; xây dựng kế hoạch, hoàn chỉnh chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.


NAM DU