04:06, 29/06/2020

Ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 29-6, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa kể từ ngày 1-7-2020. 

Ngày 29-6, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa kể từ ngày 1-7-2020. 
 
Ông Nguyễn Khắc Định trao quyết định cho ông Nguyễn Khắc Hà.
Ông Nguyễn Khắc Định trao quyết định cho ông Nguyễn Khắc Hà.
Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Định tin tưởng ông Nguyễn Khắc Hà với kinh nghiệm thực tiễn, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy đoàn kết, hợp tác làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ và các công tác tổng hợp khác có liên quan. Trước mắt, tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và tham mưu các đề án, công việc được giao.
N.D