09:06, 19/06/2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang

Chiều 19-6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 19-6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đến nay, 22/22 chi bộ trực thuộc với 295 đảng viên đã tổ chức xong đại hội. Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI đã lấy ý kiến góp ý của các chi bộ, cựu lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để hoàn chỉnh. Về công tác nhân sự, Đảng ủy đã triển khai quy trình nhân sự tái cử và quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Đảng ủy tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, tập trung một số nội dung như: Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đào tạo; lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ vào đời sống; công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên; hoạt động hội sinh viên; đánh giá việc cung cấp nhân lực cho các tỉnh, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa… Về công tác chuẩn bị nhân sự, ông đánh giá, Đảng bộ nhà trường thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; đồng thời đề nghị các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tích cực thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI.  


H.DUNG