05:05, 14/05/2020

Lãnh đạo tỉnh làm việc tại xã Cam An Nam

Chiều 13-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm) về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020.

Chiều 13-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm) về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020.

 

Tại buổi làm việc, xã kiến nghị tỉnh, huyện xem xét di dời bãi rác Dốc Đỏ đang quá tải gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.  

 

Ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu xã tiếp tục hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng hiệu quả; xây dựng phương án đảm bảo nước sạch, ưu tiên nguồn nước phục vụ đời sống; phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm; đôn đốc thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh khác; đảm bảo chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; chăm lo đời sống người dân, không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt… Về di dời bãi rác Dốc Đỏ, ông đề nghị các ngành tiếp tục hỗ trợ xã, UBND tỉnh sẽ xem xét việc di dời bãi rác về thôn Khánh Thành, xã Suối Cát.

 


V.L