Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026

Chủ Nhật, 10/05/2020, 22:40 [GMT+7]

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026.


Chương trình gồm 3 nhóm hoạt động chính: cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tư vấn pháp luật. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp định kỳ 2 lần/năm...


Trong hoạt động cung cấp thông tin, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phổ biến thông tin pháp luật cho DNNVV; duy trì, cập nhật văn bản pháp luật của tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Công báo tỉnh; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ, việc vướng mắc pháp lý của DNVVN trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho DNVVN sẽ được hoàn thành xây dựng trên các trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương liên quan trong quý II và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong quý III.


Trong hoạt động tư vấn pháp luật, Hiệp hội các DNNVV tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, VCCI Khánh Hoà, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là cơ quan đầu mối tiếp nhận các vướng mắc pháp lý của DNNVV trong áp dụng chung về pháp luật và có trách nhiệm chuyển yêu cầu đến cơ quan quản lý nhà nước để trả lời. DNNVV cũng có thể gửi trực tiếp yêu cầu giải đáp trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Các cơ quan trả lời trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu và không quá 30 ngày nếu phức tạp. Văn bản trả lời phải được cập nhật lên cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của DNNVV trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký văn bản...


Chương trình trên nhằm cơ bản khắc phục tình trạng DNNVV gặp khó khăn trong tiếp cận, tìm hiểu thông tin pháp luật liên quan; đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho người quản lý và cán bộ pháp chế DNNVV; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, giải quyết vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên cơ sở nguồn lực hiện có và nhu cầu của DNVVN.


N.V
 

.

các thông tin tiện ích