Quý 1, Sở Tư pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến tăng gần 2,5 lần

Thứ Tư, 01/04/2020, 17:43 [GMT+7]

Quý 1, Sở Tư pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến tăng gần 2,5 lần

So với cùng kỳ năm 2019, quý 1 năm nay, số lượng hồ sơ trực tuyến được Sở Tư pháp Khánh Hòa tiếp nhận, giải quyết tăng gần 2,5 lần, nhưng tổng số hồ sơ tiếp nhận lại giảm.


Cụ thể, quý 1 năm nay, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 của sở đạt 113 hồ sơ, chiếm 5,58% tổng số hồ sơ phát sinh; tổng số tiếp nhận đạt 1.983 hồ sơ. Trong khi quý 1 năm 2019, sở chỉ tiếp nhận, giải quyết 47 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, chiếm 2% tổng số hồ sơ phát sinh; tổng số tiếp nhận đạt 2.271 hồ sơ. Riêng tuần cuối cùng tháng 3, Sở Tư pháp tiếp nhận 165 hồ sơ các loại, giảm khoảng 31% so với cùng kỳ năm 2019. Phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Sở Tư pháp đã phối hợp với Bưu điện tỉnh trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính cho hơn 576 trường hợp, đạt 28,42% trên tổng hồ sơ phát sinh.


Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng trong khi tổng số hồ sơ tiếp nhận giảm chủ yếu do người dân chủ động hạn chế đi lại hoặc hoãn yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính khi chưa thật cấp thiết để phòng tránh dịch Covid-19.


Được biết, nhằm hạn chế tiếp xúc đông người tại bộ phận một cửa, phòng chống dịch Covid-19, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thời gian qua, Sở Tư pháp chú trọng tuyên truyền, khuyến khích người dân tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. Tại trụ sở cơ quan, Sở Tư pháp bố trí các bảng hướng dẫn biện pháp phòng ngừa dịch đơn giản, dễ hiểu và khẩu hiệu tuyên truyền “Hãy nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần phòng chống virus Corona”.


N.V

 

.

các thông tin tiện ích