06:03, 31/03/2020

Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 31-3, Tỉnh ủy Khánh Hòa có công văn số 3586-CV/TU về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 

Ngày 31-3, Tỉnh ủy Khánh Hòa có công văn số 3586-CV/TU về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Báo Khánh Hòa điện tử xin giới thiệu toàn văn nội dung công văn:
 

 

Công văn số 3586 của Tỉnh ủy Khánh Hòa
Công văn số 3586 của Tỉnh ủy Khánh Hòa
 
Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Chính phủ, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau:
 
1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 
- Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.
 
- Yêu cầu mọi người dân phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về việc khai báo y tế, kịp thời thông báo, phản ảnh với cơ quan y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm Covid-19; tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. 
 
- Thực hiện cách ly trong phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; tại các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.
 
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, điều hành, giải quyết công việc; không tổ chức các hội nghị, cuộc họp chưa thật sự cần thiết; tăng cường tổ chức họp, làm việc trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
 
- Tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh. 
 
2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh:
 
- Thường xuyên theo sát chỉ đạo toàn diện của Trung ương và của tỉnh, tập trung cao độ triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Chủ động thực hiện các phương án, kịch bản phòng, chống dịch ở các cấp độ khác nhau; trong đó, ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để sẵn sàng ứng phó với các diễn biến mới của dịch. 
 
- Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch đến người dân về tình hình dịch bệnh; theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm những quy định về phòng, chống dịch bệnh, đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch bệnh và tâm lý người dân.
 
- Chủ động xây dựng phương án khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình tại địa phương; bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Nhân dân. Có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. 
 
- Kịp thời đề xuất chính sách hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là cán bộ y tế, các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, theo dõi, phục vụ người bị cách ly tập trung.
 
3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh. Kêu gọi Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc do dịch.
 
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp các hoạt động, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến hết sức khó lường, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục chung tay thực hiện những biện pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19./.