12:02, 03/02/2020

Quan tâm Xây dựng đội ngũ kế thừa của Đảng

Những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm phát triển đảng  viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên với phương châm "Xây dựng đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước".

Những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm phát triển đảng  viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) với phương châm “Xây dựng đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước”.
 
Triển khai nhiều giải pháp
 
Công tác phát triển đảng viên trong ĐV-TN luôn được Tỉnh đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm bổ sung đội ngũ kế thừa vững chắc cho Đảng. Với mục tiêu đề ra, Tỉnh đoàn đã xác định 3 giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho ĐV-TN về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐV-TN; thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐV-TN; chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
 

 

Tỉnh đoàn tuyên dương các thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh đoàn tuyên dương các thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho ĐV-TN rèn luyện, trưởng thành. Thông qua 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, mỗi ĐV-TN đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng. Cũng chính từ đây, những điển hình tiên tiến trong ĐV-TN được tổ chức đoàn phát hiện, lựa chọn, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Hàng năm, các cơ sở đoàn chọn lọc, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, đảm bảo đúng, đủ các quy trình theo quy định trên cơ sở đánh giá, phân loại đoàn viên. 
 
Nhờ những giải pháp cụ thể, từ năm 2017 đến 2019, toàn tỉnh đã giới thiệu 19.371 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 7.653 đoàn viên được kết nạp Đảng. Riêng nhiệm kỳ 2012 - 2017, tỷ lệ ĐV-TN được kết nạp Đảng tăng 22,7% so với nhiệm kỳ trước. Nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy đảng. Trong đó, nhiều người đã được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp.
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng
 
Anh Bùi Hoài Nam cho biết, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” một cách sáng tạo; quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú từ các tầng lớp thanh niên nông thôn, sinh viên, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp..
.
Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn có một số ít tổ chức đoàn chưa thực sự làm tốt việc hỗ trợ đoàn viên trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân đạt được những tiêu chí mà Đảng yêu cầu. Để công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐV-TN ưu tú cho Đảng thực sự đạt kết quả tốt, thời gian tới, tổ chức đoàn toàn tỉnh sẽ tập trung vào công tác rèn luyện ĐV-TN về tất cả các phương diện như: nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống; chuyên môn nghiệp vụ; sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức chấp hành pháp luật... Song song đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu đối với cấp ủy đảng; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở và chi đoàn; xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú, bám sát chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với các tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng...
 
“Qua môi trường bồi dưỡng, rèn luyện của tổ chức đoàn, phần lớn đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh và phát huy được vai trò nêu gương đảng viên đi trước, dẫn đầu. Nhiều đảng viên trẻ có năng lực, trình độ, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng những cách làm hay, sáng tạo. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ có những giải pháp, định hướng đúng đắn để ĐV-TN thấy rằng vào Đảng là niềm vinh dự, tự hào, được đứng trong hàng ngũ những người ưu tú để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, xây dựng được đội ngũ kế thừa vững chắc của Đảng”, anh Nam nói.
 
V.THÀNH