12:02, 03/02/2020

Cam Ranh: Vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) được vận dụng sáng tạo, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Đây đã trở thành việc làm thường xuyên, mang lại nhiều kết quả tích cực cho các địa phương, đơn vị.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) được vận dụng sáng tạo, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Đây đã trở thành việc làm thường xuyên, mang lại nhiều kết quả tích cực cho các địa phương, đơn vị.
 
Nhiều cách làm hay
 
Xã đảo Cam Bình gồm hai đảo Bình Ba và Bình Hưng. Trụ sở UBND xã đặt tại đảo Bình Ba, nằm cách đất liền 15km và cách đảo Bình Hưng cũng khoảng 15km. Trước đây, khi cần giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), người dân Bình Hưng phải đi từ đảo qua đất liền, sau đó bắt xe về cảng Cam Ranh rồi mới đi ghe qua đảo Bình Ba. Nếu nhanh thì hết 1 ngày; gặp những lúc thời tiết không thuận lợi, biển động thì mất 2 ngày và chi phí đi lại khoảng 300.000 đồng mỗi người. Với khó khăn đó, lãnh đạo xã đã triển khai việc giải quyết TTHC lưu động phục vụ nhân dân Bình Hưng. Theo đó, từ nhiều năm nay, mỗi tháng 2 lần vào giữa tháng và cuối tháng, đoàn công tác của UBND xã Cam Bình sẽ vượt biển đến thôn đảo Bình Hưng để giải quyết TTHC cho người dân nơi đây. “Mỗi lần qua đảo Bình Hưng, chúng tôi giải quyết TTHC cho khoảng 50 hồ sơ, mỗi hồ sơ tiết kiệm cho người dân 300.000 đồng. Quan trọng nhất là người dân đã không còn vất vả”, ông Nguyễn Ân - Chủ tịch UBND xã Cam Bình chia sẻ.
 

 

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảo Bình Hưng.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảo Bình Hưng.

 
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Cam Ranh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng trong thực tiễn. Ngoài mô hình giải quyết TTHC lưu động của xã đảo Cam Bình, địa phương còn có những mô hình như: Làm chứng minh nhân dân lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số và xã đảo của Công an TP. Cam Ranh; Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phong trào thanh niên tình nguyện; Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Những mô hình, cách làm hay đều được kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, đối thoại, qua đó lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt trong toàn thành phố. 
 
Tiếp tục tạo sự chuyển biến
 
Theo ông Lương Đức Hải - Bí thư Thành ủy Cam Ranh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Ban Thường vụ Thành ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Qua việc triển khai thực hiện, thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực và cơ bản toàn diện. Các cấp, ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách nghiêm túc, đúng kế hoạch với nhiều nội dung sáng tạo; lựa chọn những vấn đề đột phá, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. 
 
Các cấp chính quyền đã tăng cường đẩy mạnh cải cách TTHC, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở. Việc học tập các chuyên đề đã dần khắc phục được tính hình thức, chất lượng ngày càng được nâng cao với sự vận dụng phong phú, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Nội dung sinh hoạt của chi bộ có tiến bộ, thiết thực, cụ thể hơn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên. Từ đó đã tác động tích cực đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; chấn chỉnh lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Ông Lương Đức Hải cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trước hết, đó là việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại đơn thư và tiếp công dân; đẩy mạnh cải cách TTHC, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ theo hướng gần dân, sát dân và tôn trọng nhân dân. Địa phương cũng sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng sát với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến…
 
Giang Đình