10:12, 06/12/2019

Tọa đàm Mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Ngày 6-12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tọa đàm "Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương - thực trạng và giải pháp".

Ngày 6-12, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương - thực trạng và giải pháp”.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.


Tại đây, các đại biểu được nghe một số báo cáo tham luận về thực trạng hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng thời, chia sẻ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động như: các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo, quán triệt, phát huy dân chủ thông qua tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, các phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là trong việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân…


VÂN TÂM