10:12, 06/12/2019

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 18

Ngày 6-12, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 tập trung thảo luận, cho ý kiến (lần thứ nhất) dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bế mạc.

Ngày 6-12, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 tập trung thảo luận, cho ý kiến (lần thứ nhất) dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bế mạc.

 

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.


Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Tiểu ban Nội dung trình Tỉnh ủy lần này đã được tiếp thu, chỉnh sửa 5 lần trên tinh thần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải khách quan, trung thực, thẳng thắn, đúng thực tế; các mục tiêu chung và mục tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải không thấp hơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và không thấp hơn chỉ tiêu chung của cả nước; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; các số liệu thường xuyên cập nhật. Các vị Tỉnh ủy viên đã có nhiều ý kiến góp ý sâu sắc vào chủ đề đại hội (gồm 5 thành tố) và những nội dung cụ thể của dự thảo Báo cáo chính trị. Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến góp ý và giao Tiểu ban Nội dung tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị để tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, nhân dân trong tỉnh, và ý kiến của các bộ, ngành Trung ương trước khi trình Tỉnh ủy cho ý kiến lần thứ 2.


Tại hội nghị, Tỉnh ủy cũng thẳng thắn thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy giao Tiểu ban Nội dung tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo để tiếp tục lấy ý kiến của các vị Tỉnh ủy viên.


Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 diễn ra với tinh thần tiếp tục đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao, nghiêm túc, khẩn trương, thảo luận sôi nổi và thẳng thắn, đi vào các vấn đề trọng tâm. Các phiên thảo luận thu hút được nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết; các ý kiến có tính phản biện và có nhiều đề xuất mới. Tại hội nghị, Tỉnh ủy thực hiện quy trình công tác nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận, đạt tỷ lệ phiếu cao. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh chung của năm 2019 còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đạt kết quả đáng ghi nhận; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trước mắt khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2019, tạo niềm tin phấn khởi bước vào thực hiện kế hoạch năm 2020 với thành tích cao hơn; chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ngành, các cấp, các địa phương và từng vị Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ với quyết tâm cao hơn để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.


N.D