10:12, 03/12/2019

Tăng cường xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế

Chiều 3-12, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp về tình hình nợ thuế 11 tháng năm 2019, bàn biện pháp thu hồi nợ thuế cuối năm. 

 

Chiều 3-12, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp về tình hình nợ thuế 11 tháng năm 2019, bàn biện pháp thu hồi nợ thuế cuối năm. 

 

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo.


Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, 11 tháng qua, toàn ngành Thuế tỉnh thu hơn 1.186,7 tỷ đồng tiền thuế nợ. Tính đến ngày 27-11, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh hơn 861,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ thông thường hơn 506,6 tỷ đồng; nợ khó thu hơn 331,7 tỷ đồng; nợ chờ điều chỉnh hơn 23,1 tỷ đồng. Tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu ngân sách (dự toán) đạt 5,5%...


Ông Lê Hữu Hoàng chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu hồi nợ thuế năm 2019. Cục Thuế tỉnh lập danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nợ thuế trên 10 tỷ đồng báo cáo UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp nộp thuế đúng thời hạn. Đồng thời, phân loại nợ thuế theo từng ngành nghề, lĩnh vực báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-12 để chỉ đạo từng sở, ban, ngành thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế cụ thể. Công an tỉnh khẩn trương phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đối với các trường hợp nợ lớn, dây dưa kéo dài…


TÂM THAO