04:12, 03/12/2019

Khối thi đua Công đoàn các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II) tổng kết công tác năm 2019

Chiều 3-12, Công đoàn cơ sở Báo Khánh Hòa – đơn vị trưởng Khối thi đua Công đoàn các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019. Đến dự có đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh và các đơn vị trong khối.

Chiều 3-12, Công đoàn cơ sở Báo Khánh Hòa – đơn vị trưởng Khối thi đua Công đoàn các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019. Đến dự có đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh và các đơn vị trong khối.

 

Đồng chí Trần Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

 

Khối hiện có 310 đoàn viên sinh hoạt tại 5 công đoàn cơ sở gồm: Báo Khánh Hòa, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Trong năm 2019, các đơn vị trong khôi thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; phối với chính quyền tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên. Các đơn luôn chú trọng quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công đoàn cấp trên.

 

Đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện kết nạp đoàn viên; giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng; 100% nữ đoàn viên đạt 2 giỏi. Ngoài ra, các đơn vị còn tích cực vận động đoàn viên tham gia nhiều hoạt động xã hội, các loại quỹ đạt kết quả cao như: Báo Khánh Hòa hơn 171 triệu đồng; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa hơn 132 triệu đồng; Trường Chính trị tỉnh hơn 37 triệu đồng…

 

Đồng chí Lê Hoàng Triều - Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Khánh Hòa - đơn vị trưởng khối phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Hoàng Triều - Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Khánh Hòa - đơn vị trưởng khối phát biểu tại hội nghị.

 

Trong năm 2020, các công đoàn cơ sở trong khối tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên; phấn đấu 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% nữ đoàn viên đạt 2 giỏi; 100% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 100% đơn vị đạt cơ quan văn hóa…

 

VĂN GIANG