Tổ chức công đoàn tham gia tích cực

Thứ Hai, 02/12/2019, 23:21 [GMT+7]

Tổ chức công đoàn tham gia tích cực

Đánh giá 5 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế cho rằng, các sở, ban, ngành ở các tỉnh, thành phố đã có sự phối hợp tốt với ngành Y tế để triển khai kế hoạch PCTHTL, trong đó có tổ chức công đoàn.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo PCTHTL từ năm 2014 và tất cả các liên đoàn lao động ở các tỉnh, thành phố đã triển khai các hoạt động như: ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động, xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, giám sát thực thi chính sách pháp luật về PCTHTL đưa vào thang điểm thi đua…

 

Tập huấn phòng, chống thuốc lá tại TP. Cam Ranh.

Tập huấn phòng, chống thuốc lá tại TP. Cam Ranh.


Theo ông Vũ Mạnh Tiêm - Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn tại các địa phương, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ý thức chấp hành tốt Luật PCTHTL, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không mời nhau thuốc lá; đối với người còn hút thuốc lá động viên để họ có kế hoạch hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá; phát động phong trào cai nghiện thuốc lá và môi trường làm việc không khói thuốc lá gắn với phong trào “xanh, sạch, đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Các tổ chức công đoàn kết hợp với “Tháng công nhân” treo pa-no; tổ chức mít-tinh tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng ngày Thế giới không khói thuốc lá (31-5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá (từ ngày 25 đến 31-5); gắn các biển báo có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc” tại các địa điểm dễ nhìn tại nơi làm việc, phòng ăn, hành lang, cầu thang và các khu vực công cộng khác trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


Các cơ sở công đoàn tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực thi Luật PCTHTL, không sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Đồng thời, tại phòng làm việc, phòng họp không có vật dụng liên quan đến hút thuốc như: gạt tàn, bật lửa; không có hiện tượng hút thuốc, đầu mẩu thuốc lá tại các khu vực cấm hút thuốc lá. Các đơn vị, cơ quan không nhận sự hỗ trợ, tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá. Thời gian qua, không ghi nhận bất kỳ việc mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các công đoàn đơn vị, doanh nghiệp đã đưa công tác PCTHTL là tiêu chí đánh giá thi đua của tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện ký cam kết thi đua gửi đảng ủy, lãnh đạo sở, công đoàn ngành, cuối năm bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt và hạ bậc thi đua đối với những đơn vị, cá nhân còn vi phạm; có giải pháp khen thưởng những người hút thuốc cai nghiện thành công, xử phạt các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cố tình vi phạm hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, các hoạt động PCTHTL đã huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân theo vận động của các cấp công đoàn.


Ông Nguyễn Huy Quang lưu ý, việc thực hiện các hoạt động PCTHTL ở các cấp công đoàn hiện nay còn tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chỉ được đẩy mạnh vào Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc, nên chưa đảm bảo tính thường xuyên, liên tục. Các hoạt động vẫn chưa chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và chưa có những điều chỉnh phù hợp với tình hình ở từng giai đoạn… Vì thế, trong thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền Luật PCTHTL, các văn bản liên quan, cần tuyên truyền Nghị định số 176/2013 ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có liên quan đến thuốc lá. Đồng thời, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực thi luật, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể trong đó có tổ chức công đoàn với ngành Y tế. Qua đó, tiếp tục phát huy và nhân rộng những mặt tích cực từng bước đưa công tác PCTHTL ngày càng đạt hiệu quả hơn trong các tổ chức công đoàn.


Quế Lâm
 

.

các thông tin tiện ích