05:12, 12/12/2019

Sơ kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2017 - 2019

Chiều 12-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Khánh Hòa phối hợp với Liên đoàn Lao động Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2017 - 2019.

Chiều 12-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Khánh Hòa phối hợp với Liên đoàn Lao động Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2017 - 2019.

 

Các cá nhân nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng
Các cá nhân nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng

 

2 năm qua, có hơn 49.500 hội viên phụ nữ là nữ công nhân, viên chức, lao động và có hơn 15.000 nữ công nhân viên chức, lao động đang sinh hoạt tại các chi hội phụ nữ nơi cư trú; 2 đơn vị đã phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền pháp luật, phong trào phụ nữ cho nữ công nhân, viên chức, lao động và hội viên phụ nữ với 53 lớp tập huấn truyền thông cấp tỉnh, 32 lớp tập huấn truyền thông cấp huyện và 205 buổi tuyên truyền cấp cơ sở; phát hiện và biểu dương 2.611 gương cá nhân, mô hình, cách làm hay tiêu biểu; trao tặng 10 "Mái ấm biên cương", 132 phương tiện sinh kế, thuyền thúng, 1.121 suất học bổng, 1.500 phần quà, 2.000 quyển vở cho con em và nữ hội viên 2 đơn vị với số tiền hàng tỷ đồng...

 

Giai đoạn 2019-2022, 2 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền cho hội viên 2 đơn vị về các vấn đề như: kiến thức pháp luật, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, các phong trào phụ nữ, công đoàn và quan tâm giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; cùng thực hiện các chương trình từ thiện, nhân đạo, quan tâm đến phụ nữ khó khăn; tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động ở cơ sở liên quan đến phụ nữ và nữ công nhân, viên chức, lao động; tập trung thực hiện các hoạt động hướng về công đoàn cơ sở và chi hội phụ nữ...

 

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Khánh Hòa tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động Khánh Hòa; Liên đoàn Lao động Khánh Hòa tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Khánh Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị.

 

M.T