Ông Lê Hữu Hoàng làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình hoạt động năm 2019

Thứ Ba, 26/11/2019, 17:14 [GMT+7]

Ông Lê Hữu Hoàng làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình hoạt động năm 2019

Chiều 26-11, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019.

 

Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo.
 
 
Trong 10 tháng năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm tạo việc làm, giúp người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ổn định đời sống. Trong đó, đã tổ chức 32 lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 1.500 lượt đồng bào DTTS; hỗ trợ 389 hộ DTTS nghèo, cận nghèo phát triển mô hình kinh tế hộ; hỗ trợ nước sạch; xây dựng 6 công trình đường giao thông vào khu sản xuất… với tổng kinh phí 32 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 617 hộ DTTS vay vốn nhân rộng sản xuất. Riêng đối với Chương trình 135, Ban Dân tộc đã giải ngân 28,464 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh cho 16 xã, 20 thôn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS cũng đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

 

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2019
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm 2019.
 
 
Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Hữu Hoàng đánh giá cao những kết quả mà Ban Dân tộc đã thực hiện được trong thời gian qua. Đối với nhiệm vụ sắp tới, ông yêu cầu cần rà soát lại tất cả các công việc và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Ban Dân tộc cũng nên có mô hình sản xuất hiệu quả trong đồng bào DTTS, tạo được sức hút để bà con cùng tham gia phát triển. Đồng thời, việc phân bổ nguồn lực cần được tính toán để đạt hiệu quả cao; Các sở, ngành, đơn vị cần tích cực hỗ trợ để Ban Dân tộc hoàn thành nhiệm vụ, cùng chung tay để thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núi phát triển bền vững.
 
 
Mã Phương
 
.

các thông tin tiện ích