10:09, 24/09/2019

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Chiều 24-9, tại Hà Nội, ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì.

Chiều 24-9, tại Hà Nội, ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm 385 vị; đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 62 vị; ôngTrần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội xác định 5 chương trình hành động, gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh đã thông tin về kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11. Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” diễn ra lúc 20 giờ ngày 17-10.


CẨM VÂN