Tăng cường quản lý rủi ro đối với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất

Thứ Sáu, 15/11/2019, 22:36 [GMT+7]

Tăng cường quản lý rủi ro đối với tài sản thế chấp  là quyền sử dụng đất

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường biện pháp quản lý rủi ro khi nhận thế chấp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất.


Gần đây, NHNN Việt Nam nhận được phản ánh của một số tổ chức tín dụng (TCTD) về việc các cơ quan có thẩm quyền thông báo hủy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp cho cá nhân, hộ gia đình, trong đó bao gồm GCNQSDĐ của tài sản bảo đảm đã được thế chấp cho khoản vay. Việc hủy, thu hồi GCNQSDĐ đang thế chấp đã ảnh hưởng đến quyền xử lý tài sản bảo đảm của TCTD khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn.


Do vậy, NHNN Việt Nam yêu cầu các TCTD nghiên cứu các quy định pháp luật đất đai có liên quan để đánh giá đầy đủ rủi ro khi nhận thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất để bổ sung, hoàn thiện các quy định nội bộ về cấp tín dụng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa rủi ro. TCTD bổ sung thỏa thuận, cam kết của khách hàng về biện pháp bảo đảm thay thế khi GCNQSDĐ bị hủy, thu hồi; trách nhiệm, nghĩa vụ của khách hàng thông báo khi phát sinh tình huống này hoặc các biện pháp phòng ngừa rủi ro cần thiết khác. Các TCTD cần thường xuyên tham khảo thông tin về việc thu hồi đất do UBND cấp có thẩm quyền thông báo trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, cấp huyện để có biện pháp xử lý phù hợp. Đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền thông báo hủy, thu hồi GCNQSDĐ không đúng quy định, các TCTD phải kịp thời phản ánh, có ý kiến để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.


N.D

.

các thông tin tiện ích