Ấn Độ giảm phí cấp thị thực điện tử cho khách du lịch Việt Nam

Thứ Ba, 05/11/2019, 23:22 [GMT+7]

Ấn Độ giảm phí cấp thị thực điện tử cho khách du lịch Việt Nam

Tổng cục Du lịch vừa thông báo chính sách mới của Ấn Độ đối với phí cấp thị thực điện tử cho khách du lịch Việt Nam. Theo đó, Chính phủ Ấn Độ đã có chính sách mới về giảm phí cấp thị thực điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch từ Việt Nam đến Ấn Độ.


Cụ thể, mức phí cấp thị thực điện tử được thay đổi trong thời gian tới như sau: Phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn 30 ngày trong mùa thấp điểm (từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm) là 10USD; phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn 30 ngày từ tháng 7 đến tháng 3 hàng năm là 25USD; phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn 1 năm nhiều lần là 40USD; phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn 5 năm nhiều lần là 80USD.


T.H
 

.

các thông tin tiện ích