Rút ngắn thời gian cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Năm, 07/11/2019, 23:25 [GMT+7]

Rút ngắn thời gian cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ khi sở ủy quyền cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho cơ quan đăng ký đất đai (Văn phòng Đăng ký đất đai đối với tổ chức, doanh nghiệp và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố đối với hộ gia đình, cá nhân), từ cuối năm 2018 đến nay, thời gian giải quyết hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ đã rút ngắn 2 - 3 ngày so với trước đây. Từ đầu năm đến nay, đã cấp đổi 2.219 GCNQSDĐ cho tổ chức, doanh nghiệp và 55.227 GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân.


Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc ủy quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khắc phục các lỗi trên phần mềm một cửa điện tử để kịp thời giải quyết hồ sơ cho công dân; chỉ đạo cơ quan thuế gắn file văn bản trên phần mềm hành chính công khi phát hành thông báo thuế để đơn vị tiếp nhận liên thông biết. Cùng với đó, cho phép ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp Giám đốc Chi nhánh đi vắng để kịp thời giải quyết hồ sơ cho công dân.


D.Nhật

.

các thông tin tiện ích