11:11, 09/11/2022

Vạn Ninh: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng

UBND huyện Vạn Ninh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn.

UBND huyện Vạn Ninh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn.


Đối với bệnh sốt xuất huyết, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương tăng cường công tác truyền thông, nhất là truyền thông trực tiếp tại các hộ gia đình, qua họp dân để người dân hiểu, cùng phối hợp trong công tác phòng, chống; thực hiện diệt lăng quăng tại khu vực nguy cơ ở địa phương, cộng đồng; phun hóa chất xử lý các ổ dịch theo đúng quy định. Đối với bệnh tay chân miệng, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát tại các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình và cộng đồng để tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống; ngành giáo dục chỉ đạo các trường học chuẩn bị đầy đủ các vật tư cần thiết để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch trong trường học…


Tính từ đầu năm đến cuối tháng 10, toàn huyện ghi nhận 392 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước; có 93 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 63,1%. Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, chỉ số côn trùng (muỗi, lăng quăng) vượt ngưỡng cho phép. Những khu vực có nguy cơ cao gồm: Cổ Mã (xã Vạn Thọ); Tân Phước Đông, Tân Phước Bắc (xã Vạn Phước); Hội Khánh (xã Vạn Khánh); Phú Hội 2, Quảng Hội 2 (xã Vạn Thắng); Tân Phú (xã Vạn Phú); Tân Đức Tây (xã Vạn Lương); Xuân Tự 1, 2 (xã Vạn Hưng); Đầm Môn (xã Vạn Thạnh); các tổ dân phố 8, 9, 14, 15 (thị trấn Vạn Giã).


V.G