10:11, 09/11/2022

Khẩn trương hoàn thành 2 dự án bệnh viện

Ngày 9-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.

Ngày 9-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.

 

Ông Đinh Văn Thiệu kiểm tra dự án  Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.

Ông Đinh Văn Thiệu kiểm tra dự án Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.


Theo báo cáo của Sở Y tế, dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh gồm 6 khối công trình, đến nay đã đạt hơn 95% khối lượng xây dựng; dự kiến tháng 1-2023, dự án nghiệm thu đưa vào hoạt động. Dự án Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang cũng đạt hơn 90% khối lượng xây dựng; dự kiến tháng 3-2023 sẽ đưa bệnh viện vào hoạt động…

Ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu Sở Y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án, đảm bảo nghiệm thu và đưa công trình vào hoạt động đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh phải hoàn thành và đưa vào hoạt động vào ngày 1-1-2023; dự án Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối tháng 3-2023. Riêng dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh, Sở Y tế và đơn vị nhà thầu phải rà soát khối lượng công trình đã thi công, xây lắp, mua sắm thiết bị, khẩn trương lập thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư; quan tâm kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình.


VĂN KỲ