09:11, 08/11/2022

Phòng, chống tác hại thuốc lá dựa vào cộng đồng

Thời gian qua, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã hỗ trợ các tỉnh, thành phố nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận dịch vụ cai nghiện thuốc lá tốt nhất.

Thời gian qua, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) đã hỗ trợ các tỉnh, thành phố nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận dịch vụ cai nghiện thuốc lá tốt nhất.


Theo báo cáo của Bộ Y tế, thời gian qua, Quỹ PCTHCTL đã hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá. Qua đó, giúp các địa phương triển khai tốt hơn các hoạt động cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng đồng, cũng như tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận dịch vụ cai nghiện thuốc lá tốt nhất.

 

Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá tại TP. Nha Trang.

Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá tại TP. Nha Trang.


Ngoài ra, quỹ còn triển khai hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho mạng lưới cộng tác viên làm công tác PCTHCTL; hỗ trợ thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quốc các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực. Cụ thể, quỹ đã tổ chức nhiều lớp tập huấn xây dựng mạng lưới cán bộ làm tốt công tác truyền thông tại các tỉnh, thành phố; lập kế hoạch truyền thông hiệu quả; bồi dưỡng kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội và kỹ năng giám sát, đánh giá, báo cáo hoạt động PCTHCTL. Song song đó, phối hợp với thanh tra ngành y tế tổ chức hướng dẫn cho các thanh tra viên về hoạt động thanh tra PCTHCTL; tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí đảm nhiệm công tác tuyên truyền về nội dung này; thành lập 5 nhóm hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm về PCTHCTL để tư vấn cho quỹ trong việc xây dựng các thông điệp truyền thông, tư vấn trong lĩnh vực nghiên cứu, rà soát lại những khoảng trống trong nghiên cứu về PCTHCTL tại Việt Nam; chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc lá…


Cùng với đó, Quỹ PCTHCTL đã triển khai thí điểm ở tuyến y tế cơ sở mô hình tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá sử dụng sáng kiến công nghệ di động trong y tế (mhealth). Sau khi triển khai, hệ thống thư viện tin nhắn điện thoại hỗ trợ bỏ thuốc lá của sáng kiến trên đã được xây dựng, thử nghiệm sự phù hợp và đánh giá tính khả thi. Các kết quả này sẽ là nền tảng để mô hình được phát triển với quy mô lớn hơn trong giai đoạn tới.


Quỹ PCTHCTL còn xây dựng bộ tài liệu đào tạo gồm các bài giảng mẫu được gửi đến các đơn vị. Năm 2020, ngay khi Nghị định 117 của Chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được ban hành (thay thế cho Nghị định 176), quỹ đã cập nhật bài giảng về Luật PCTHCTL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quỹ cũng đã xây dựng thêm các bài giảng và tài liệu về tác hại của thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) để các đơn vị sử dụng trong công tác đào tạo và truyền thông. Bộ Y tế, Quỹ PCTHCTL lá đã có sự phối hợp tích cực với hầu hết các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để tổ chức các hoạt động hỗ trợ kinh phí và nội dung tuyên truyền phổ biến luật và công tác PCTHCTL; việc xây dựng môi trường không khói thuốc; công tác thanh tra, kiểm tra…


Hàng năm, Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thực thi Luật PCTHCTL và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31-5), Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến 31-5). Qua đó, ban chỉ đạo PCTHCTL các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật PCTHCTL; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHCTL vào công tác kiểm tra liên ngành trên địa bàn quản lý. Căn cứ kế hoạch của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức các hoạt động như: Thành lập ban chỉ đạo; đưa nội dung PCTHCTL vào nội quy, quy chế của đơn vị; xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHCTL hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện. UBND các xã, phường, thị trấn ngoài việc thực hiện công tác PCTHCTL tại cộng đồng, còn gắn nội dung này vào hương ước của thôn, địa bàn dân cư…


Nguyễn Thị Quế Lâm
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)