Dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 hơn 109,6 nghìn tỷ đồng

Chủ Nhật, 15/05/2022, 21:46 [GMT+7]

Dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 hơn 109,6 nghìn tỷ đồng

Ngày 13-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân là 109.601,528 tỷ đồng.


Theo đó, đối với chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2022 và các năm trước vượt dự toán hằng năm được Thủ tướng Chính phủ giao và đã được BHXH Việt Nam thẩm định, tổng hợp bảo đảm nguyên nhân khách quan, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam chủ động quyết định việc tạm cấp kinh phí khám, chữa bệnh BHYT từ Quỹ BHYT cho các địa phương để bảo đảm kinh phí kịp thời cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam. Số kinh phí tạm cấp tối đa bằng 80% số kinh phí đã được BHXH Việt Nam thẩm định, tổng hợp do nguyên nhân khách quan, đã được Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thông qua.


Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo BHXH cấp tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT và dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được giao, không giao dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT đến các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo quy định; chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp BHXH cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT; chỉ đạo Sở Tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm; tham gia quản lý Quỹ BHYT theo quy định; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám, chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời; Tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng…


K.T

.

các thông tin tiện ích