Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong phòng, chống sốt xuất huyết

Thứ Năm, 21/05/2020, 21:40 [GMT+7]

Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong phòng, chống sốt xuất huyết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa có công văn về việc triển khai hoạt động phối hợp đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.


Theo đó, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 2 chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2020. Đợt 1 từ ngày 15-6 đến 15-7, đợt 2 từ ngày 15-9 đến 15-10. Cùng với đó, tổ chức tập huấn cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch về phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, kỹ năng tìm diệt lăng quăng và truyền thông cho hộ gia đình; cử cán bộ y tế hỗ trợ công tác chuyên môn, phối hợp và giám sát thực hiện trước, trong và sau các chiến dịch...


V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích