Xã Suối Tiên: Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Thứ Hai, 16/12/2019, 01:00 [GMT+7]

Xã Suối Tiên: Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Bằng nhiều hình thức, năm 2019, UBND xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá, trong đó đặc biệt hướng đến các khu dân cư.


Bà Phan Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Tiên cho biết, thực hiện Kế hoạch số 7675 của UBND huyện Diên Khánh về việc tổ chức truyền thông, nói chuyện chuyên đề và tổ chức tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn huyện năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể. Kế hoạch góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, khói thuốc lá thụ động, thực hiện nghiêm việc không hút thuốc lá nơi làm việc, nơi công cộng, từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể nhân dân trong việc thực hiện tốt Luật PCTHTL, tiến tới xây dựng địa phương không khói thuốc…

 

zzThôn Xuân Phú 2 (xã Suối Tiên) tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá thông qua các buổi sinh hoạt của thôn.

Thôn Xuân Phú 2 (xã Suối Tiên) tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá thông qua các buổi sinh hoạt của thôn.


Xã Suối Tiên thường xuyên tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã nội dung về hoạt động PCTHTL trên địa bàn, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định của Chính phủ, bộ, ngành, UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện, thi hành Luật PCTHTL, kinh doanh thuốc lá lậu... Trong quý I, xã đã tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về tác hại của thuốc lá, của khói thuốc lá thụ động về mặt sức khỏe, kinh tế, môi trường hiện tại và ảnh hưởng đến thế hệ tương lai” với hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức và đại diện các khu dân cư trên địa bàn tham gia.


Theo bà Phan Thị Mỹ Hạnh, UBND xã đã đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo PCTHTL. Xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và xử lý những vấn đề phát sinh khi triển khai thực hiện Luật PCTHTL; xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức niêm yết công khai các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc. Ban chỉ đạo đã phân công cho công đoàn chú trọng tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Luật PCTHTL; chủ trì, phối hợp với các ban, ngành đưa nội dung thực hiện Luật PCTHTL vào kiểm tra, đánh giá xếp loại cơ quan văn hóa hàng năm. Các ban, ngành, đoàn thể như: Mặt trận, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt Luật PCTHTL. Đặc biệt, các thôn đã đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm và xem đây là một trong những nội dung để đề nghị xem xét công nhận gia đình văn hóa; phối hợp với các chi hội đoàn thể có kế hoạch tuyên truyền thông qua các đợt sinh hoạt của thôn về các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng.


Nhờ có hình thức tuyên truyền đa dạng và giải pháp thực hiện cụ thể, công tác PCTHTL trên địa bàn xã Suối Tiên đã đạt được kết quả khả quan. Đến nay, tình trạng hút thuốc lá nơi làm việc, nơi tập trung đông người trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực, số người hút thuốc lá tại những nơi này giảm đáng kể.


MAI HOÀNG
 


 

.

các thông tin tiện ích