Đẩy mạnh phòng, chống tác hại thuốc lá ở cơ quan, đơn vị

Thứ Ba, 10/12/2019, 23:00 [GMT+7]

Đẩy mạnh phòng, chống tác hại thuốc lá ở cơ quan, đơn vị

Theo Bộ Y tế, qua 5 năm thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), các bộ, ngành đã kịp thời ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật.


 Theo Thạc sĩ Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, bên cạnh những ưu điểm về tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản, một số văn bản chưa đảm bảo tính kịp thời, cần thời gian nghiên cứu thực tiễn. Một số quy định chưa đảm bảo tính phù hợp, ví dụ mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến PCTHTL trong các Nghị định số 176, số 158 và số 185 của Chính phủ còn thấp, chưa đủ tính răn đe hoặc chưa thống nhất về mức phạt; mức thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá còn thấp; quy định về xử lý thuốc lá nhập lậu còn chưa phù hợp, thiếu các quy định liên quan đến các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng.

 

Tập huấn phòng, chống thuốc lá tại thị xã Ninh Hòa.

Tập huấn phòng, chống thuốc lá tại thị xã Ninh Hòa.


Một thực tế ghi nhận, các cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo PCTHTL, phân công nhiệm vụ cho cơ quan thường trực, đơn vị đầu mối, quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch hoạt động hàng năm. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, huyện, xã có văn bản, kế hoạch triển khai chỉ đạo để phường, xã, cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các quy định của Luật PCTHTL.


Bộ Y tế đánh giá cao việc chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. Trong đó, ban chỉ đạo của từng cơ quan, đơn vị hàng năm hưởng ứng tích cực ngày Thế giới không khói thuốc lá 31-5 và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc; tổ chức các hội thảo, hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật và hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật PCTHTL; ban hành các quy chế đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế của từng cơ quan, đơn vị. Các cơ quan báo, đài đã tăng cường hoạt động tuyên truyền về thực thi Luật PCTHTL; công tác thanh, kiểm tra và kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, tiêu hủy thuốc lá lậu bị tịch thu. Nhiều đơn vị trong ngành Văn hóa - Thể thao đã đưa nội dung PCTHTL vào nội quy, quy chế của đơn vị; triển khai ký cam kết thực hiện không hút thuốc lá tại nơi làm việc; đưa nội dung không hút thuốc lá vào đánh giá thi đua cán bộ, công chức của đơn vị.


Riêng ngành Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành giám sát việc thực hiện Luật PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh; có các văn bản chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc tăng cường thực thi Luật PCTHTL, tất cả các cơ sở y tế đều treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, người bệnh và người nhà bệnh nhân không hút thuốc lá. Đồng thời, tổ chức các buổi nói chuyện về PCTHTL. Tất cả các đơn vị trực thuộc ngành Y tế đều thành lập ban chỉ đạo, đưa nội dung PCTHTL vào nội quy, quy chế; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã phường, thị trấn đẩy mạnh công tác truyền thông PCTHTL, đưa nội dung này vào hương ước của thôn, xã, địa bàn dân cư.


Bộ Y tế nhấn mạnh, việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo của từng cơ quan, đơn vị, quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong tăng cường kiểm tra, giám sát liên ngành thực hiện Luật PCTHTL là rất quan trọng. Nếu làm tốt khâu này sẽ giúp cho các hoạt động được triển khai đồng bộ, cụ thể và tạo sự chuyển biến tốt trong từng cơ quan, gia đình và mỗi cá nhân.


Bảo Trâm
(Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh)
 
 

.

các thông tin tiện ích