10:10, 30/10/2022

Nha Trang: Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đổ rác không đúng thời gian, địa điểm quy định

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không được vứt rác bừa bãi trên lòng, lề đường, miệng hố ga, ao hồ, cầu, cống, sông rạch hoặc các nơi công cộng khác; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 45 của Chính phủ định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không được vứt rác bừa bãi trên lòng, lề đường, miệng hố ga, ao hồ, cầu, cống, sông rạch hoặc các nơi công cộng khác; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 45 của Chính phủ định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đảng ủy các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của UBND cấp mình đối với chỉ đạo của thành phố.


UBND thành phố yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Nha Trang thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác kịp thời, không để rác tồn đọng qua ngày, có giải pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố tăng cường tuyên truyền để người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.


 CHÍ TRUNG