09:10, 26/10/2022

Cam Ranh: Xử lý vi phạm về đất đai tại núi Hòn Rồng

UBND TP. Cam Ranh vừa có báo cáo kết quả xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực núi Hòn Rồng. Theo đó, một số cán bộ vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ đã bị kỷ luật, một số công trình xây dựng trái phép đã bị cưỡng chế.

UBND TP. Cam Ranh vừa có báo cáo kết quả xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực núi Hòn Rồng. Theo đó, một số cán bộ vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ đã bị kỷ luật, một số công trình xây dựng trái phép đã bị cưỡng chế.


Kiên quyết xử lý dứt điểm


Theo báo cáo của UBND TP. Cam Ranh, thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan nghiêm túc khắc phục sai phạm sau thanh tra đất đai ở khu vực núi Hòn Rồng (thuộc 2 phường Cam Lộc và Cam Phú). Đến nay, cơ bản các nội dung theo kết luận thanh tra đã được tổ chức thực hiện xong. Cụ thể, thành phố đã tổ chức họp kiểm điểm trách trách nhiệm và ban hành 7 quyết định kỷ luật đối với công chức, lãnh đạo UBND phường. Trong đó, cảnh cáo Chủ tịch UBND phường Cam Lộc và công chức Địa chính - Xây dựng, khiển trách Phó Chủ tịch UBND phường; cảnh cáo Chủ tịch UBND phường Cam Phú và 2 công chức Địa chính - Xây dựng, khiển trách Phó Chủ tịch UBND phường.

 

Công trình đường và kè đá trên đất rừng sản xuất  của bà Nguyễn Ngọc Lan tại phường Cam Phú.

Công trình đường và kè đá trên đất rừng sản xuất của bà Nguyễn Ngọc Lan tại phường Cam Phú.


Bên cạnh đó, UBND TP. Cam Ranh đã thu hồi và hủy 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái pháp luật; ban hành 32 thông báo yêu cầu người sử dụng đất đúng mục đích tại phường Cam Lộc. Thành phố cũng xác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và buộc phá dỡ công trình xây dựng đối với 9 trường hợp trên đất rừng sản xuất; 18 trường hợp trên đất trồng cây lâu năm. Đến nay, có 14/18 trường hợp xây dựng trên đất trồng cây lâu năm đã chấp hành nộp phạt với số tiền hơn 500 triệu đồng; còn lại 4 trường hợp chưa chấp hành. Đối với 9 trường hợp xây dựng trên đất rừng sản xuất, có 3 trường hợp đã tự giác tháo dỡ hoàn toàn công trình vi phạm, 2 trường hợp tự giác tháo dỡ một phần công trình vi phạm, 1 trường hợp đã xác lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế, còn lại 3 trường hợp chưa chấp hành tháo dỡ.


Ông Ngô Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, ngày 10-8, thành phố đã thành lập Tổ kiểm tra để thực hiện dứt điểm kết luận sau thanh tra khu vực đất núi Hòn Rồng. Tổ kiểm tra đã kiểm tra hiện trạng, chỉ đạo, đôn đốc việc xác lập hồ sơ và đề nghị thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại tổ dân phố Lộc An (phường Cam Lộc). Dự kiến, thời gian tổ chức cưỡng chế trong tháng 11-2022. Các trường hợp còn lại, tiếp tục hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định cưỡng chế và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp đã có các quyết định mà chưa tổ chức cưỡng chế theo quy định.


Còn những vướng mắc


Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm tại khu vực núi Hòn Rồng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, việc phá dỡ con đường dài và lớn xây dựng trên đất rừng sản xuất của bà Nguyễn Ngọc Lan tại phường Cam Phú có nguy cơ gây sạt lở khi mùa mưa đến, cần có sự đánh giá của cơ quan chuyên môn về tác động môi trường. Một số người dân khi tháo dỡ sẽ không còn nơi ở nào khác, không có tài sản, không có thu nhập ổn định… Tại phường Cam Lộc, sau cưỡng chế lại tiếp tục phát sinh công trình vi phạm của ông Lê Tùng; một số trường hợp vướng về điều kiện để ban hành quyết định cưỡng chế...


Lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm và vướng mắc khi xử lý vi phạm trên núi Hòn Rồng là do người sử dụng đất cố ý không chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, công tác tự kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở của lãnh đạo địa phương không thường xuyên và thiếu kiên quyết; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp chưa thực hiện hết chức năng tham mưu, phối hợp với UBND phường trong công tác kiểm tra, xử lý và kịp thời khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm.


Ông Hiền cho biết, UBND TP. Cam Ranh đã giao Chủ tịch UBND phường Cam Phú tiếp tục đôn đốc một trường hợp nộp tiền phạt; đồng thời vận động các trường hợp sử dụng đất sai mục đích tự giác tháo dỡ và thực hiện trồng cây; giao Chủ tịch UBND phường Cam Lộc khẩn trương xác lập hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, tình trạng vi phạm trên đất rừng sản xuất trên địa bàn Tổ dân phố Lộc An đang là điểm nóng, do đó, địa phương ưu tiên thực hiện cưỡng chế đối với khu vực này, thời gian tổ chức cưỡng chế trong tháng 11-2022. Thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND thành phố thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai tại khu vực đất núi Hòn Rồng. UBND thành phố sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức có liên quan nếu để phát sinh vi phạm mới về đất đai tại khu vực này.


VĂN KỲ