09:10, 30/10/2022

Nha Trang: Xây dựng phần mềm xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để lấy ý kiến góp ý trong việc xây dựng phần mềm xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để lấy ý kiến góp ý trong việc xây dựng phần mềm xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng.


Việc xây dựng phần mềm được thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, tăng cường công tác quản lý hành chính về đất đai, xây dựng, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, giảm thiểu số trường hợp vi phạm. Phần mềm có quy mô liên thông hồ sơ trực tuyến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng từ cấp xã đến thành phố; sở chuyên ngành và UBND tỉnh theo thẩm quyền xử lý theo quy định. Các nội dung UBND thành phố lấy ý kiến góp ý gồm: Sự trùng lặp của phần mềm với các dự án công nghệ thông tin do đơn vị thực hiện; sự phù hợp về quy trình nghiệp vụ được lập trình trong phần mềm; sự tham gia chuyên môn của đơn vị theo quy trình được lập trong phần mềm…

THÁI THỊNH