10:10, 28/10/2022

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh: Đã thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp nhập than carbon

Ngày 28-10, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh cho biết, đơn vị đã thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp nhập than carbon qua cảng Cam Ranh.

Ngày 28-10, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh cho biết, đơn vị đã thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp nhập than carbon qua cảng Cam Ranh.


Cụ thể, hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng trước thời hạn do sự kiện bất khả kháng (hàng hóa gây ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh). Đồng thời, cảng Cam Ranh sẽ hoàn tiền thuê kho 1 tháng cho doanh nghiệp nhập than carbon (tháng 10). Doanh nghiệp nhập than có trách nhiệm thu dọn hàng hóa, vệ sinh kho sạch sẽ và bàn giao lại nguyên trạng cho cảng Cam Ranh.


Trước đó, ngày 9-10, Báo Khánh Hòa đã có bài viết: “Cảng Cam Ranh: Chấm dứt nhập than carbon để không ảnh hưởng cộng đồng”, phản ánh tình trạng bụi than carbon nhập qua cảng Cam Ranh gây ảnh hưởng khu dân cư phường Cam Linh, TP. Cam Ranh. Trước tình trạng đó, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh cho biết sẽ chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp nhập than carbon để bảo đảm môi trường trong khu vực.


MẠNH HÙNG