09:10, 31/10/2022

Đề xuất lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái Đại Lãnh

Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc cho phép lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị sinh thái Đại Lãnh (xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh).

Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc cho phép lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị sinh thái Đại Lãnh (xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh).


Quy hoạch Khu đô thị sinh thái Đại Lãnh có tổng diện tích khoảng 2.620ha, trong đó khu vực đất liền khoảng 315ha, vùng mặt nước khoảng 2.305ha. Quy hoạch nhằm triển khai quy hoạch phân khu xây dựng theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 451 và các chỉ đạo liên quan của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Quy hoạch định hướng phát triển đô thị với dân cư hiện hữu kết hợp không gian du lịch nghỉ dưỡng ven biển, không gian du lịch sinh thái tự nhiên vùng núi Sơn Tập. Theo đề xuất, cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong; cơ quan thẩm định quy hoạch là Sở Xây dựng; cơ quan phê duyệt quy hoạch là UBND tỉnh. Kinh phí lập quy hoạch từ ngân sách tỉnh và được thực hiện trong năm 2022 - 2023.


V.K