11:09, 05/09/2022

Triển khai một số giải pháp tăng cường quản lý đất đai

Ngày 5-9, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5-9, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nêu trên tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Cùng với đó, chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai; tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định.


THÁI THỊNH